***Νέα ενημέρωση 27/5:

Αναρτήθηκαν τρία παραρτήματα με προτάσεις βασικών ενοτήτων ανά τάξη, για μαθήματα αρμοδιότητας των Μονάδων Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φιλολογίας και ΚοινωνικώνΕπιστημών του ΙΕΠ:

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία (για το Γυμνάσιο και στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου)- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Νεοελληνική Γλώσσα/Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά (για το Γυμνάσιο και Α΄ και Β΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου)- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

Ιστορία (για το Γυμνάσιο και Α΄ και Β΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου)- (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

Οι ανωτέρω προτάσεις αποτελούν μια ενδεικτική καταγραφή βασικών σημείων που θα αξιοποιήσει ο κάθε εκπαιδευτικός στην παρούσα συγκυρία και συνθήκη διδασκαλίας.

Επιπροσθέτως πρέπει να διατηρηθούν τα βιβλία ύλης ώστε να αποτελέσουν αφετηρία για τη διδασκαλία την επόμενη σχολική χρονιά (2020- 2021) και να αξιοποιηθούν όπου κριθεί απαραίτητο με πρόσφορο τρόπο για την υποστήριξη της διδασκαλίας με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας κάθε μαθήματος.

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email