Η ερευνητική εργασία των μαθητών της Β΄ Λυκείου για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των εφήβων. Κρίσιμα ερωτήματα, σκέψεις και ανησυχίες για το επαγγελματικό “αύριο” των νέων. Ποια κριτήρια καθορίζουν τις επιλογές τους, πως επηρεάζονται από γονείς και φίλους, και ο ρόλος του Σχολείου…

 

Αν και δεν υπάρχει πλέον το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι μαθητές και οι μαθήτριες, μπορούν να βρουν πλούσιο υλικό στον κόμβο της ιστοσελίδας του Σχολείου μας, για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Print Friendly, PDF & Email