Σας ενημερώνουμε ότι από το σχολικό έτος 2002-2021, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των απολυτηρίων, των πτυχίων, των αποδεικτικών απόλυσης, των αποδεικτικών πτυχίων και λοιπών αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών.

Δείτε το άρθρο 5 του ΦΕΚ 111, τ.Α΄(12-6-2020)

Print Friendly, PDF & Email