Σας ενημερώνουμε ότι στο Φεκ 111 τ.Α΄ (12/6/2020), δημοσιεύτηκε ο νόμος 4692/2020, με θέμα «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.», που περιλαμβάνει τις αλλαγές στα Σχολεία από το Σχολικό έτος 2020-2021.

Δείτε το ΦΕΚ

 

Print Friendly, PDF & Email