Δείτε το ΦΕΚ 2267 τ.Β΄(12-6-2020) με τον κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών και σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Αριθμός εισακτέων, προσόντα, δικαιολογητικά, και προϋποθέσεις εισαγωγής.

Δείτε το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email