Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 2265 τ.Β΄(12/6/2020) ανακοινώθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τις τρεις τάξεις των Γυμνασίων, για το σχολικό έτος 2020-2021:

* Η Ιταλική γλώσσα διδάσκεται (παράλληλα με τη Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι τοποθετημένοι από το σχολικό έτος 2016-2017 οριστικά ή προσωρινά. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

Δείτε το ΦΕΚ

***Για τα Ωρολόγια προγράμματα τάξεων Γενικού Λυκείου για το 2020-2021, δείτε εδώ!

Print Friendly, PDF & Email