Κατόπιν διευκρινίσεων σχετικά με την ηλεκτρονική εγγραφή μαθητών/τριών, σας ενημερώνουμε ότι η επιλογή 2ης Ξένης Γλώσσας στη Β΄ Λυκείου για τα Γενικά Λύκεια, όπως και η επιλογή ανάμεσα σε Μαθηματικά ή Βιολογία στην ομάδα προσανατολισμού «Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας» της Γ΄ Λυκείου Γενικών Λυκείων, δεν θα γίνει μέσω της εφαρμογής eeggrafes.

Print Friendly, PDF & Email