Σας ενημερώνουμε ότι οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 10/7/2020, στις 13.00 μ.μ. στο σχετικό κόμβο του Υπουργείου https://results.it.minedu.gov.gr/.

Print Friendly, PDF & Email