*** Ενημέρωση: 8/1/2021 – Μείωση της ύλης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 3046 τ.Β΄(22-7-2020) με θέμα: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Το ΦΕΚ με την εξεταστέα ύλη

Print Friendly, PDF & Email