Σημαντική ενημέρωση – οδηγία απέστειλε το Υπουργείο, σχετικά με τη διδασκαλία της εξεταστέας ύλης για το έτος 2020-2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Συγκεκριμένα…

… η διδασκαλία των μαθημάτων πρέπει να ακολουθεί τη σειρά των Κεφαλαίων/Ενοτήτων που ορίζει η εξεταστέα ύλη, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στην πρόοδο της διδακτέας / εξεταστέας ύλης στις σχολικές μονάδες.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email