Με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, προτείνεται, στο πρώτο δεκαήμερο, οι εκπαιδευτικοί να προβούν σε κάλυψη διδακτικών κενών, εφόσον διαπίστωσαν ότι οι μαθητές/μαθήτριες έχουν γνωστικές ελλείψεις, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020.

  1. Οδηγίες για την αναπλήρωση της μη διδαχθείσας ύλης Σχολικού Έτους 2019-2020 στα φιλολογικά μαθήματα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία
  2. Οδηγίες για την αναπλήρωση της μη διδαχθείσας ύλης Σχολικού Έτους 2019-2020 στα Μαθηματικά Γυμνασίου και Λυκείου.
  3. Οδηγίες για την αναπλήρωση της μη διδαχθείσας ύλης Σχολικού Έτους 2019-2020 στα μαθήματα: Φυσική, Χημεία, Βιολογία
Print Friendly, PDF & Email