Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου και λαμβάνοντας υπόψη ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-21, τη 14η Σεπτεμβρίου 2020, σας ενημερώνουμε ότι ειδικά και αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020-21 η Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να υποβληθεί έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Το έγγραφο

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο

Print Friendly, PDF & Email