Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 43/03-09-2020 του Δ.Σ) σας διαβιβάζουμε τα παρακάτω παραρτήματα που αφορούν στις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» του Ημερησίου Γυμνασίου και του μαθήματος «Πληροφορική» του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Το έγγραφο

α) Παράρτημα 1: «Πληροφορική» Ημερησίου Γυμνασίου

β) Παράρτημα 2: «Πληροφορική» Εσπερινού Γυμνασίου


***Κάντε κλικ εδώ και δείτε τις οδηγίες για όλα τα μαθήματα σε Γυμνάσιο και Λύκειο για το 2020 – 2021, στη σελίδα των εκπαιδευτικών***

Print Friendly, PDF & Email