Οι κατά προσέγγιση 56 ώρες Φυσικής Αγωγής ετησίως, κατανέμονται σε 2 τετράμηνα και προτείνεται να καλυφθούν όπως αναφέρεται παρακάτω:

Α΄ Γυμνασίου

 • Εισαγωγικά μαθήματα (2 ώρες)
 • Ποδόσφαιρο (8 ώρες)
 • Πετοσφαίριση (8 ώρες)
 • Κλασσικός αθλητισμός (άλματα, δρόμοι, ρίψεις)(8 ώρες)
 • Ενόργανη-Ρυθμική Γυμναστική (6 ώρες)
 • Παραδοσιακοί χοροί (6 ώρες)
 • Καλαθοσφαίριση (8 ώρες)
 • Φυσική κατάσταση-Καταγραφή δεικτών ΦΚ (6 ώρες)
 • Ενδοσχολικές διοργανώσεις προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών (4 ώρες)

Β΄ Γυμνασίου

 • Καλαθοσφαίριση (6 ώρες)
 • Πετοσφαίριση (6 ώρες)
 • Παραδοσιακοί χοροί (6 ώρες)
 • Ποδόσφαιρο (6 ώρες)
 • Κλασσικός αθλητισμός (άλματα, δρόμοι, ρίψεις) – Φυσική κατάσταση (12 ώρες)
 • Χειροσφαίριση (6 ώρες)
 • Ενόργανη Γυμναστική (6 ώρες)
 • Ενδοσχολικές διοργανώσεις προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών (4 ώρες)
 • Σχέδιο εργασίας*: Γνωριμία με μη διαδεδομένα αθλήματα, παραολυμπιακά αγωνίσματα, αθλήματα υγρού στίβου (έως 4 ώρες)

*Ενδεικτικά θέματα

Γ΄ Γυμνασίου

 • Πετοσφαίριση (7 ώρες)
 • Κλασικός αθλητισμός (άλματα, δρόμοι, ρίψεις) – Φυσική κατάσταση -Καταγραφή δεικτών ΦΚ (12 ώρες)
 • Παραδοσιακοί χοροί (5 ώρες)
 • Χειροσφαίριση (7 ώρες)
 • Ποδόσφαιρο (5 ώρες)
 • Γυμναστική (5 ώρες)
 • Καλαθοσφαίριση (7 ώρες)
 • Σχέδιο εργασίας *: Γνωριμία με μη διαδεδομένα αθλήματα, παραολυμπιακά αγωνίσματα, αθλήματα υγρού στίβου (έως 4 ώρες)
 • Ενδοσχολικές διοργανώσεις προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών (4 ώρες)

*Ενδεικτικά θέματα

Τέλος, τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μεριμνούν για την τήρηση των μέτρων και οδηγιών που έχουν προβλεφθεί για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και για την υγεία και ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών στο σχολικό περιβάλλον.

Το έγγραφο


***Κάντε κλικ εδώ και δείτε τις οδηγίες για όλα τα μαθήματα σε Γυμνάσιο και Λύκειο, στη σελίδα των εκπαιδευτικών***

Print Friendly, PDF & Email