Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4177 τ.Β΄ (29-9-2020), η υπ’ αριθμ. 125708/Δ2 απόφαση, με οδηγίες για:

  • τις ομάδες και κλάδους μαθημάτων,
  • τρόπο και χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης,
  • ορισμό και υποχρεώσεις επιτηρητών,
  • υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης,
  • τρόπος διατύπωσης των θεμάτων,
  • βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων,
  • αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων,
  • τρόπο φύλαξης των γραπτών
  • και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Από την ανάγνωση του ΦΕΚ προκύπτει ξεκάθαρα η επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων.

Δείτε το ΦΕΚ


***Κάντε κλικ εδώ και δείτε τις οδηγίες για όλα τα μαθήματα σε Γυμνάσιο και Λύκειο, στη σελίδα των εκπαιδευτικών***

Print Friendly, PDF & Email