Η εξεταστέα ύλη του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Κοινωνιολογία», περιλαμβάνεται στο «Βιβλίο Μαθητή» και έχει καθοριστεί με το Φ.Ε.Κ. 3046/τ/Β’/22-7-2020. Σημειώνεται ότι τα ένθετα – παραθέματα, οι πίνακες, τα μικρά ένθετα κείμενα σε πλαίσιο, οι στατιστικοί πίνακες, τα διαγράμματα, οι πηγές, το φωτογραφικό υλικό που εμπεριέχονται στο Βιβλίο Μαθητή, μπορούν να αξιοποιηθούν από τον/την εκπαιδευτικό για πρόσθετη πληροφόρηση των μαθητών, επεξεργασία και διασαφήνιση βασικών εννοιών, αλλά δεν εξετάζονται.

Το Τετράδιο Εργασίας και Έρευνας του Μαθητή (Τ.Ε.Ε.Μ.), μπορεί να χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά από εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες για την εμπέδωση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης, όπως αυτή έχει οριστεί. Επίσης, το «Βιβλίο Καθηγητή», το οποίο είναι προσβάσιμο και μέσω του Ψηφιακού Σχολείου, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο διδασκαλίας, καθώς περιλαμβάνει οδηγίες διδακτικής προσέγγισης των ενοτήτων των κεφαλαίων και ενισχυτικό υλικό υποστήριξης για τη διδασκαλία της ορισθείσας ως διδακτέας-εξεταστέας ύλης.

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν επιπροσθέτως και κατά το σχολικό έτος
2020-2021 το σχετικό υποστηρικτικό υλικό που είχε σταλεί κατά το σχολικό έτος 2019-2020 με το υπ. αριθμ. 167387/Δ2/25-10-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ. (Δείτε το εδώ)

Τονίζεται ότι το εν λόγω υποστηρικτικό υλικό δεν περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος.

Δείτε το έγγραφο


***Κάντε κλικ εδώ και δείτε τις οδηγίες για όλα τα μαθήματα σε Γυμνάσιο και Λύκειο, στη σελίδα των εκπαιδευτικών***

Print Friendly, PDF & Email