Σας ενημερώνουμε ότι για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Λύκειο εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 699/Β’/4-3-2020).

Το έγγραφο με τις οδηγίες

Το ΦΕΚ με το Πρόγραμμα Σπουδών


***Κάντε κλικ εδώ και δείτε τις οδηγίες για όλα τα μαθήματα σε Γυμνάσιο και Λύκειο, στη σελίδα των εκπαιδευτικών***

Print Friendly, PDF & Email