Σε συνέχεια των εγκυκλίων:

  1. 117396/Ε3/8.9.2020 (ΑΔΑ: ) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.
  2. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγκύκλιος του ΥΠΕΣ.

όσον αφορά μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε σχετικά με τις άδειες και τις περιπτώσεις χορήγησης.

Δείτε την εγκύκλιο

Print Friendly, PDF & Email