Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 5044 τ.Β΄(14-11-2020) δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21» (Β’ 3882).

Δείτε το νέο ΦΕΚ

Μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες με απαντήσεις σε ερωτήματα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Print Friendly, PDF & Email