Με νέο έγγραφο, το Υπουργείο απέστειλε επικαιροποιημένες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με θέμα: «Αρχές διαχείρισης υπόπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων» 

Δείτε το έγγραφο

Δείτε τις Οδηγίες

Print Friendly, PDF & Email