Δημοσιεύτηκε το νέο ΦΕΚ 5486 τ.Β΄(12-12-2020), με θέμα: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. Συνεχίζεται η αναστολή των σχολικών μονάδων και η τηλεκπαίδευση σε αυτές.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email