Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αλλαγές που προωθούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τις Πανελλαδικές, την υποβολή μηχανογραφικών, και την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.

Επιγραμματικά, οι αλλαγές θα αφορούν:

  • ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ)
  • συγκεκριμένο αριθμό επιλογών στο μηχανογραφικό
  • χρονικό όριο φοίτησης στα Πανεπιστήμια

Σχετικά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής…

Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θα θέτει ως ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ), ποσοστό Χ% του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου           

ΜΟ=(ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4)/4

Το Υπουργείο θα καθορίζει το εύρος για το ποσοστό Χ% (π.χ. 80% έως 120% του ΜΟ).  

Για παράδειγμα:

α) Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου: 12/20. ΕΒΕ που ορίζεται από Πανεπιστημιακό τμήμα: 90% του Μέσου Όρου, δηλ. 10,8.  

β) Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου: 11/20. ΕΒΕ που ορίζεται από Πανεπιστημιακό τμήμα: 90% του Μέσου Όρου, δηλ. 9,9.

Γιατί όχι η ίδια ΕΒΕ για όλα τα τμήματα;  

  • Γιατί τα προγράμματα σπουδών διαφέρουν, και χρειάζεται να μπορούν να διαφοροποιηθούν οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά.
  • Στο πλαίσιο ενίσχυσης της αυτονομίας των ΑΕΙ, είναι σημαντικό αυτά να μπορούν να διαμορφώσουν την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία.

Συντελεστές βαρύτητας στη διαμόρφωση των μορίων των υποψηφίων

Σήμερα, σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν δύο συγκεκριμένα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, οι συντελεστές βαρύτητας των οποίων καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας με οριζόντιο τρόπο για όλες τις Σχολές / Τμήματα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή / Τμήμα θα μπορεί να ορίζει το ποσοστό (συντελεστή βαρύτητας) με το οποίο κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα θα συμβάλλει στη διαμόρφωση των μορίων του υποψηφίου, π.χ. το Φυσικό θα μπορεί να ορίζει α) ότι η Φυσική είναι το μάθημα με τη μεγαλύτερη βαρύτητα, και β) τον συντελεστή της βαρύτητας αυτής, ο οποίος θα επιδρά στη διαμόρφωση των μορίων των υποψηφίων του. Η ρύθμιση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο την αυτονομία των Πανεπιστημίων και τον ρόλο τους στη διαμόρφωση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων εισαγωγής υποψηφίων. Προβλέπεται η εφαρμογή της ρύθμισής αυτής από τους υποψηφίους που θα εξεταστούν το καλοκαίρι του 2022 και έπειτα.

Δύο φάσεις υποβολής του μηχανογραφικού, πόσες επιλογές θα έχουν οι υποψήφιοι;

Στην Α΄ φάση οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο με συγκεκριμένο αριθμό επιλογών, έως 10% του συνόλου των τμημάτων κάθε επιστημονικού πεδίου για τους υποψηφίους από ΓΕ.Λ. και έως 20% για τους υποψηφίους από ΕΠΑ.Λ. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Α΄ φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη Β΄ φάση, κατά την οποία οι επιλογές τους θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την Α΄ φάση χωρίς περιορισμό αριθμού επιλογών, εφόσον επιτυγχάνεται η καθορισμένη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής κάθε τμήματος.

Από πότε θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις σχετικά με το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ;

Από το καλοκαίρι του 2021:

  • Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Σύμφωνα με το Υπουργείο, δεν επηρεάζει την προετοιμασία των μαθητών της Γ΄ Λυκείου, δεν αφορά τα προς εξέταση μαθήματα, την ύλη, κτλ, αλλά μόνο την κατάταξή τους στις σχολές/τμήματα προτίμησής τους μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων

  • Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε Δημόσιο ΙΕΚ

Από το καλοκαίρι του 2022:

  • Συγκεκριμένος αριθμός επιλογών μηχανογραφικού
  • Υποβολή μηχανογραφικού σε δύο φάσεις
  • Ορισμός συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από τα ΑΕΙ

Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση με τις αλλαγές, όπως δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (κάντε κλικ στην εικόνα που ακολουθεί):

Print Friendly, PDF & Email