Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 68 τ.Β΄(14-1-2021), δημοσιεύτηκε η απόφαση με θέμα την “Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021“.

Η ενισχυτική διδασκαλία θα αφορά τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:

  1. Ελεύθερο Σχέδιο,
  2. Γραμμικό Σχέδιο,
  3. Γαλλικά,
  4. Γερμανικά,
  5. Ιταλικά,
  6. Ισπανικά,
  7. Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

…και έχει ως σκοπό την υποστήριξη και προετοιμασία μαθητών και μαθητριών για να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει
και που δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Ωρολόγια προγράμματα
.

Δείτε το ΦΕΚ με τις αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής.

Print Friendly, PDF & Email