Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η βαθμολογία του Α΄ τετραμήνου (Έλεγχος Επίδοσης), για το σχολικό έτος 2020-2021, θα αποσταλεί στους κηδεμόνες των μαθητών/τριών ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ myschool, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας τους στις σχολικές μονάδες.

Δείτε την εγκύκλιο

*** Υπενθυμίζεται ότι ειδικά κατά το σχολικό έτος 2020-21, εάν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο ωριαία γραπτή δοκιμασία, αυτή μεταφέρεται στο δεύτερο τετράμηνο. Ειδικά για φέτος λοιπόν, ισχύει δηλαδή ότι και στο Λύκειο. [Δείτε το ΦΕΚ]

Print Friendly, PDF & Email