Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 25 τ.Α΄(17-2-2021) ο νόμος 4777 με θέμα: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 

Δείτε το ΦΕΚ

*Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο σχετικό κόμβο της Ιστοσελίδας μας*

Print Friendly, PDF & Email