Σας ενημερώνουμε ότι στον κόμβο του ΙΕΠ έχει αναρτηθεί σχετικός οδηγός με ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης των θεματικών αξόνων για την αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών Γυμνασίων και Λυκείων)

Δείτε τον οδηγό κάνοντας κλικ στην εικόνα που ακολουθεί:

Δείτε ακόμη…

Οδηγός και δείκτες αξιολόγησης σχολικών μονάδων από το ΙΕΠ

Print Friendly, PDF & Email