Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης  Ιονίων Νήσων διοργανώνει μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας και λογότυπου με θέμα: ‘1821-2021: 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση’ .

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Ο διαγωνισμός – δράση θα υλοποιηθεί με αφορμή την Επανάσταση του 1821 και βασικός σκοπός του σχεδιασμού της αφίσας και του λογότυπου είναι ο αναστοχασμός και η δημιουργική εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών μέσω των έργων τους. Συγκεκριμένα καλούνται να διερευνήσουν το θέμα, να συνεργαστούν και να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από το παραγόμενο. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι στον γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα είναι η βελτίωση νοητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, η  ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών τους ως ενεργών πολιτών στη διαμόρφωση στάσεων και αξιών ζωής, η έκφραση των σκέψεων και συναισθημάτων τους για το θέμα, καθώς ο προβληματισμός σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητά του στη σύγχρονη ζωή.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και παράδοσης των εργασιών:

 • Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 15 Απριλίου 2021 στη σχετική φόρμα.
 • Τα έργα των μαθητών/-τριών, τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, του/της υπεύθυνου/-ης εκπαιδευτικού και των μαθητών/-τριών που συμμετέχουν θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο.

Καταληκτική προθεσμία αποστολής των έργων ορίζεται η Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021.

Η αρμόδια Ειδική Επιτροπή του διαγωνισμού, που θα συσταθεί γι’ αυτό το λόγο, θα αξιολογήσει τα έργα των μαθητών/-τριών και θα επιλέξει προς βράβευση εκείνα (αφίσα και λογότυπο) τα οποία πληρούν τα κριτήρια αισθητικής, τεχνικής αρτιότητας, δημιουργικότητας,  πρωτοτυπίας και συνάφειας με το θέμα στις 17 Μαΐου 2021. Η βράβευση θα γίνει με ηλικιακά κριτήρια ανά κατηγορία σχολείων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ/ΕΠΑ.Λ., Ειδικά Σχολεία) και όλοι οι μαθητές, όλες οι μαθήτριες και οι υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί μετά το πέρας της δράσης θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής και έπαινο.

Τεχνικές Προδιαγραφές

 • Η αφίσα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη δημιουργία, δεν πρέπει να περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα ή άλλα στοιχεία για το οποία ο διαγωνιζόμενος δεν έχει την άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης, χρήσης, αναπαραγωγής και έκδοσης.
 • Η αφίσα μπορεί να σχεδιαστεί με οποιαδήποτε τεχνική (μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό εικόνων, σχεδίων με χρώμα, κολάζ, κ.ά.). Μπορεί επίσης να γίνει και με χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και να σχεδιαστεί στον υπολογιστή ή στο χέρι. 
 • Απαγορεύεται χρήση προτύπου από το οποίο θα αντιγράφεται το έργο και οι παρεμβάσεις πάνω στο έργο από τους επιβλέποντες εκπαιδευτικούς ή από τρίτα πρόσωπα.
 • Οι μαθητές/τριες θα ζωγραφίσουν τα έργα τους πάνω σε χαρτί τύπου ακουαρέλας ή τύπου Schoeller-σχεδίου, οι διαστάσεις του οποίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγέθους Α3 ή μεγαλύτερο με κάθετο προσανατολισμό. Τα έργα θα υποβληθούν ψηφιακά σε μορφή jpg ή pdf στα 72 dpi και αυτά που θα δημιουργηθούν σε συμβατική μορφή θα πρέπει να σκαναριστούν και να αποσταλούν σε ψηφιακή μορφή. Το μέγεθος του αρχείου δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 MB. Όσα έργα βραβευθούν ανά κατηγορία σχολείων θα αποσταλούν και στη φυσική τους μορφή στη Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ι.Ν.  εκτός αν είναι ψηφιακές δημιουργίες.
 • Οι εικαστικές δημιουργίες δεν πρέπει να φέρουν κανένα αναγνωριστικό στοιχείο.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα παρακάτω υλικά: υδατοχρώματα, τέμπερα, ακρυλικά, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μαρκαδοράκια ψιλά κ.ά.
 • Οι μαθητές/τριες, που θα προτιμήσουν ασπρόμαυρη εκτέλεση του έργου τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προαναφερθέντα υλικά, αλλά στην περίπτωση του μολυβιού καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουν μαλακά μολύβια 4Β, 5Β ή 6Β, ούτως ώστε το αποτέλεσμα να αποδίδει καλύτερα στη φωτογράφιση και στην εκτύπωση που θα ακολουθήσουν. 
 • Τα έργα των μαθητών/-τριών δεν επιστρέφονται.

Δικαιώματα χρήσης

 • Η διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών (κατά τα ισχύοντα στο Ν.4624/2019, Γενικός κανονισμός 2016/679).
 • Οι υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων θα φυλάσσονται στη Διεύθυνση του κάθε σχολείου.
 • Επισημαίνεται ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει και να αξιοποιήσει τα έργα που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό μέσω των εντύπων ή των ιστοσελίδων που διατηρεί ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνει ως επωφελή για την προώθηση της δράσης, χωρίς εμπορική χρήση του έργου.
 • Σε κάθε αναδημοσίευση ή παρουσίαση του έργου κρίνεται απαραίτητο να αναφέρονται τα  στοιχεία του/της δημιουργού και δίχως καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες. Σε περίπτωση που κάποιος/κάποια από τους/τις δημιουργούς δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητάς του/της, μπορεί να το αιτηθεί ταυτόχρονα με την υποβολή του έργου.
 • Από τα υποβληθέντα έργα δε θα προκύψουν έσοδα για την ΠΔΕ Ιονίων Νήσων ή για οποιοδήποτε άλλον και η χρήση τους θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Επισημαίνεται ότι, ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID-19.

Το σχετικό έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email