Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 17/08-04-2021 του Δ.Σ.) σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο 6ο Κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου του μαθήματος της Χημείας Γ’ Λυκείου (Τεύχος Β΄, έκδοση 2019) των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, και ειδικότερα στην ενότητα 6.3 “Δομή του περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) – Στοιχεία μετάπτωσης”, διευκρινίζονται σχετικά με τον τομέα f του Περιοδικού Πίνακα των Στοιχείων τα ακόλουθα:

1. Ο πλέον πρόσφατος Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων της Διεθνούς Ένωσης Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC) μπορεί να ανακτηθεί σε μορφή αρχείου pdf από το σύνδεσμο: https://iupac.org/wp-content/uploads/2018/12/IUPAC_Periodic_Table-01Dec18.pdf.

2. Προτείνεται, για διδακτικούς λόγους, να προσαρμοστεί το κείμενο της υποενότητας “Τομείς του περιοδικού πίνακα” (σελ. 218) του σχολικού βιβλίου, ώστε να συμφωνεί με τον Περιοδικό Πίνακα του σχήματος 6.6 (σελ. 219) ως εξής:

“Τομέας f: Ο τομέας f περιλαμβάνει στοιχεία, των οποίων το τελευταίο ηλεκτρόνιο ανήκει σε υποστιβάδα f. Επειδή η υποστιβάδα f χωράει 14 ηλεκτρόνια, ο τομέας f περιλαμβάνει 14 ομάδες. Στον τομέα αυτό ανήκουν οι λανθανίδες, οι οποίες ανήκουν στην 6 η περίοδο και περιλαμβάνουν στοιχεία με ατομικούς αριθμούς 58 – 71, και οι ακτινίδες, οι οποίες ανήκουν στην 7 η περίοδο και περιλαμβάνουν στοιχεία με ατομικούς αριθμούς 90 – 103.”.

Δείτε το σχετικό έγγραφο


***Κάντε κλικ εδώ και δείτε τις οδηγίες για όλα τα μαθήματα σε Γυμνάσιο και Λύκειο, στη σελίδα των εκπαιδευτικών***

Print Friendly, PDF & Email