Νέες οδηγίες με τίτλο: «Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων».

Στη νέα έκδοση με ημερομηνία 17 Μαΐου 2021 περιλαμβάνονται οι οδηγίες της προηγούμενης έκδοσης (11 Νοεμβρίου 2020) με ορισμένες τροποποιήσεις, που αποσαφηνίζουν ορισμένα σημεία και περιλαμβάνουν επεξηγήσεις σχετικά με τη συστηματική διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self-test).

Δείτε τη νέα εγκύκλιο για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου.

Δείτε τις νέες οδηγίες διαχείρισης κρουσμάτων

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ


***Όλες οι Οδηγίες για την ασφαλή επαναλειτουργία των Σχολείων ***

Print Friendly, PDF & Email