Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα υλοποιήσει εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων».

Η επιμόρφωση αφορά μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Α/θμιας (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Δείτε την πρόσκληση του ΙΕΠ


** Συνεχής ενημέρωση για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, στη σχετική κατηγορία άρθρων του ιστοτόπου μας **

Print Friendly, PDF & Email