Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2286 τ.Β΄(1-6-2021) απόφαση με τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), και συγκεκριμένα του Άρθρου 25 που αφορά στην απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή στα μαθήματα:

  • Φυσική Αγωγή
  • Μουσική
  • Θρησκευτικά

Δείτε το ΦΕΚ με τις αναλυτικές οδηγίες.

Print Friendly, PDF & Email