Σας ενημερώνουμε ότι το υλικό της επιμόρφωσης στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων, που έχει σχεδιαστεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα moodle του ΙΕΠ, είναι προσβάσιμη στον υπερσύνδεσμο: https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=510

Θα επιλέξετε Σύνδεση (με τους κωδικούς σας), και αφού συνδεθείτε, επιλέγετε «Επιμόρφωση στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων».

Ο φόρτος εργασίας για τη μελέτη και την παρακολούθηση του επιμορφωτικού υλικού υπολογίζεται σε 36 ώρες συνολικά.

Έναρξη:22/06/2021 – Λήξη: 22/08/2021


Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μελετώντας το υλικό θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τη δομή και το πρόγραμμα των Εργαστηρίων δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, να γνωρίσετε τις παιδαγωγικές και διδακτικές μεθοδολογίες, να γνωρίσετε τα προγράμματα που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της επιμόρφωσης και να παρακολουθήσετε ορισμένα από αυτά σε βιντεοσκοπημένη παρουσίαση βήμα βήμα.


** Συνεχής ενημέρωση για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, στη σχετική κατηγορία άρθρων του ιστοτόπου μας **

Print Friendly, PDF & Email