Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3070 τ.Β’ (12-7-21) η απόφαση σχετικά με τις Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

Επιπλέον, αναρτήθηκε η Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΥΥ46ΜΤΛΗ-ΑΦ3) στην οποία μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τα κενά και αναλυτικές πληροφορίες.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη13/07/2021 έως την Κυριακή 25/7/2021 έως τις 00:00.

Οι αιτήσεις θα γίνουν εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

Print Friendly, PDF & Email