Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  3137 τ.Β’ (19-7-2021) η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για το 2021-2022

Δείτε το ΦΕΚ


* Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο σχετικό κόμβο της Ιστοσελίδας μας *

Print Friendly, PDF & Email