Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 136 τ.Α΄ (3/8/2021) ο νόμος 4823 με θέμα: Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Ο νόμος περιλαμβάνει θέματα Αξιολόγησης Στελεχών, Εκπαιδευτικών και Ειδικού Προσωπικού, Διατάξεις για την Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας, και άλλες ρυθμίσεις για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Δείτε το ΦΕΚ


***Κάντε κλικ εδώ και δείτε περισσότερα άρθρα στη σελίδα των εκπαιδευτικών***

Print Friendly, PDF & Email