Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Στόχος Βελτίωσης: Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου καλούνται να αναγνωρίσουν τυχόν διδακτικά κενά που προέκυψαν κατά την τηλεκπαίδευση και να προσπαθήσουν να τα καλύψουν. Στα πλαίσια της δια ζώσης εκπαίδευσης οι μαθητές θα αξιολογηθούν για την ικανότητα απόκτησης και εμπέδωσης νέων γνώσεων. Παρότι η εν λόγω σχολική μονάδα δεν καθιστά δυνατή τη χρήση εργαστηρίου το εν λόγω πρόβλημα θα επιχειρηθεί να υπερκεραστεί με τη χρήση προσομοιώσεων.
Εφαρμογή νέων τρόπων διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας μπορούν να κάνουν χρήση του διαδραστικού πίνακα κάνοντας το μάθημα πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό για τους μαθητές. Το σχολείο θα προβεί στην εγκατάσταση δικτύου ασύρματου internet που θα επιτρέψει στους μαθητές την πλοήγηση σε χρήσιμες σελίδες του διαδικτύου για την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και την συμμετοχή τους σε διαδραστικές διαδικασίες. Η συμμετοχή τους θα είναι εφικτή και τη χρήση tablet που θα τους διαθέσει το
σχολείο. 

Σχέδιο Δράσης: Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην δια ζώσης εκπαίδευση

———————————–

Σχολική διαρροή – φοίτηση

Στόχος Βελτίωσης: Η παραμονή των μαθητών εντός του σχολείου, η επενένταξή τους με
την παροχή εσωτερικών ή εξωτερικών κινήτρων.
α. Η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων
προσαρμογής με την παράλληλη στήριξη ή τμημάτων ένταξης.
β. Η συνεργασία με συμβούλους σταδιοδρομίας και ψυχολόγους για
την επαγγελματική ενημέρωση – αγορά εργασίας.
γ. Η εξάλειψη του σχολικού εκφοβισμού
δ. Επιλέον μαθήματα για τους απόντες μαθητές.
ε. Εξωσχολικές δραστηριότητες (καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σπορ,
αθλητισμός, σχολική εφημερίδα) καθώς και διαπολιτισμικές
δραστηριότητες για την ενσωμάτωση αλλοδαπών μαθητών.

Σχέδιο Δράσης: Περιορισμός της μαθητικής κινητικότητας εκτός της σχολικής μονάδας 

———————————–

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Στόχος Βελτίωσης: Ο σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η αντιμετώπιση συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών ή φαινόμενα κοινωνικού και πολιτισμικού αποκλεισμού ορισμένων μαθητών που τυχόν θα εμφανιστούν στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα επιτευχθεί με τα εξής:
α. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου για την καλλιέργεια σχέσεων καλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
β. Συχνή επικοινωνία του σχολείου με τους κηδεμόνες των μαθητών για θέματα συμπεριφοράς τους.
γ. Συνεργασία με ψυχολόγους για την αντιμετώπιση τυχόν συγκρούσεων, εντάσεων ή ακόμη και σχολικής βίας.
δ. Συναινετική διαμόρφωση πλαισίου ενδοσχολικής συμπεριφοράς των μαθητών που θα περιέχεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου. Σε αυτός θα αναγράφονται τόσο οι κανόνες σωστής συμπεριφοράς όσο και τα δικαιώματα των μαθητών και ο οποίος θα πρέπει να τηρείται από όλους.
ε. Συμμετοχή των μαθητών σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες του
σχολείου με σκοπό την ενίσχυση της επικοινωνίας, της συνεργασίας
και της αλληλεγγύης μεταξύ τους.

Σχέδιο Δράσης: Καλλιέργεια σχέσεων καλής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών

———————————– 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Στόχος Βελτίωσης: Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να γεφυρώσουν την απόσταση μαθητών/τριων-εκπαιδευτικών που δημιούργησε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η συνεχής εναλλαγή του προσωπικού στο συγκεκριμένο περιφερειακό σχολείο. Στόχος είναι η οικοδόμηση υγειών σχέσων συνεργασίας και αμοιβαιότητας.

Η συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις-εκδρομές-αθλήματα θα τονώσει
τη συλλογική συνείδηση.

Η χρήση ερωτηματολογίων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης θα ενισχύσει την αυτκριτική και θα υποδείξει σημεια προς βελτίωση.

Η εξατομικευμένη επικοινωνία με εκπαιδευτικούς/καθοδηγητές/τριες θα εντοπίσει ακανθώεδεις σχέσεις και θα συμβάλλει στην εξυγίανσή τους.

Τα παιχνίδια εναλλαγής ρόλων θα ενισχύσουν την ενσυναίσθηση και θα περιορίσουν τη μετάθεση ευθυνών.

Η χρήση οπτικοακουστικού υλικού θα αποτελέσει αφορμή για την συλλογικη εφαρμογή νέων ιδεών/πρακτικών.

Σχέδιο Δράσης: Συλλογικές δράσεις με τον/την εκπαιδευτικό σε ρόλο καθοδηγητή/τριας

———————————– 

Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

Στόχος Βελτίωσης: Η βελτίωση των σχέσεων της οικογένειας με το σχολείο.
Η ομαλοτερη ένταξη αλλοδαπών μαθητών και με διαφορετικά διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά μαθητών και οικογενειών τους.
Η ομαλότερη ένταξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και των οικογενειών τους.
Μέσω δραστηριοτήτων εκτός μαθημάτων θα επιτευχθεί η ενίσχυση των σχέσεων και η καλύτερη γνωρίμία μεταξύ γονέων και σχολείου.
Μικρές εκδηλώσεις που θα παρουσιάζουν τα ήθη και έθιμα του τόπου, καθώς και κάποιες παραδόσεις, θα φέρουν πιο κοντά τους γονείς αλλοδαπών μαθητών με τους εκπαιδευτικούς.
Θα γίνει προσπάθεια επίσης πραγματοποίησης και μιας ανεστραμένης δράσης. Με την ενθάρρυνση των μη ημεδαπών παιδιών, στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, να μας παρουίαζαν εκφράσεις των δικών τους εθίμων και πολιτιστικών στοιχείων. Αυτό θα ευνοούσε την αλληλοκατανόηση, την ανταλλαγή πληροφοριών, κουλτούρας και συναισθημάτων, με απώτερο σκοπό την αποδοχή και κατανόηση της ετερότητας.

———————————– 

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Στόχος Βελτίωσης: 1. Η ακριβής διατύπωση των σχολικών κανονισμών για τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής τους εκ μέρους των εκπαιδευτικών.
2. Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου, με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων.
3. Αξιοποίηση του ανακατασκευσμένου χώρου άθλησης των μαθητών, όχι μόνο για τις ώρες γυμναστικής αλλά και για τις ώρες των διαλειμμάτων προς αποφυγή συνωστισμού στον προαύλιο χώρο.
4. Αξιοποίηση του χώρου εκδηλώσεων για τις σχολικές εορτές και άλλες εκδηλώσεις.
5. Μεριμνα του συλλόγου διδασκόντων για την προστασία και καλή διατήρηση των σχολικών χώρων και κυρίως την λυόμενων αιθουσών.
6. Χρήση των ηλεκτρονικών υποδομών ακόμα και σε αυτές τις αίθουσες. 

Σχέδιο Δράσης: Βελτίωση και αξιοποίηση των υποδομών της σχολικής μονάδας. 

———————————– 

Σχολείο και κοινότητα

Στόχος Βελτίωσης: Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και του κοινωνικού ιστού σε σχέση με την ρύπανση του άμεσου κοινωνικού περιβάλλοντος. Να γίνει σύσταση μιας ομάδας μαθητών που θα τελέσουν κοινωφελή έργο στην κοινότητα.
Οι μαθητές θα επικεντρωθούν στη ρύπανση του περιβάλλοντος στη μόλυνση της θάλασσας, των ποταμιών και του εδάφους με τη ρίψη σκουπιδιών.
Οι μαθητές θα πληροφορηθούν μέσω οπτικοακουστικού υλικού για την ρίψη των σκουπιδιών στο περιβάλλον. Επίσης θα διδαχθούν απο πρακτικές ανθρώπων που βραβεύτηκαν όπως ο κ. Λευτέρης Αραπάκης και να πληροφορηθούν απο άτομα που συμβάλλουν μέσω του εθελοντισμού στην προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος θα γίνει προσπάθεια να ενηmeρώσουν την κοινότητα για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και να αναπτύξουν ανάλογες δράσεις.

Σχέδιο Δράσης: Επαγρύπνηση για τη ρύπανση του άμεσου περιβάλλοντος. 

———————————– 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Στόχος Βελτίωσης: 
α) Να κινητοποιηθούν ενεργά οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, διαμορφώνοντας θετική στάση για αυτήν την εμπλοκή τους.
β) Να βελτιωθούν οι γνώσεις και δεξιότητές τους: Μέσω αυτών των προγραμμάτων ενισχύεται η επαγγελματική αυτονομία τους, αφού ενθαρρύνονται να εμπλακούν ενεργά τόσο στην επιστημονική έρευνα όσο και στις ερευνητικές προσεγγίσεις που αφορούν διδακτικές και μεθοδολογικές πρακτικές.
γ) Να γίνει διάχυση των αποτελεσμάτων στη σχολική κοινότητα: Η αυτενέργεια και η ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα που σχετίζονται με τη σχολική ζωή γενικότερα αλλά και σε θέματα διδακτικής, μεθοδολογίας, αλλά και διαχείρισης του μαθητικού πληθυσμού θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης των δυσκολιών που ανακύπτουν στη σχολική καθημερινότητα, θα ενισχύουν την νοητική τους ευελιξία και όντας εσωτερικά ενδυναμωμένοι οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να οδηγούν τους μαθητές τους
στη σχολική επιτυχία, βελτιώνοντας το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σχέδιο Δράσης: Όσο ζω μαθαίνω

———————————– 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Στόχος Βελτίωσης: Τόσο η αρχική εκπαίδευση όσο και η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών είναι κρίσιμης σημασίας, προκειμένου να εκπαιδεύσουν διαχρονικά τους τις μαθητές/τριες στοχεύοντας στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων ενεργών πολιτών.
Η σχολική μονάδα οφείλει να παρέχει γνώσεις τυπικής και άτυπης μάθησης. Η τυπική μάθηση προβλέπεται και διδάσκεται μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Οι μαθητές/τριες όμως θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικές προκλήσεις της καθημερινότητας, όπως η ανεργία, η ανάγκη για αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο, η ανάγκη διατήρησης της τοπικής ταυτότητας και ιστορίας του τόπου μας. Η σχολική μονάδα, ενισχύει τους/τις εκπαιδευτικούς της με την ενεργή συμμετοχή τους σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να γίνουν πολλαπλασιαστές και αγωγοί γνώσεις προς τους/τις μαθητες/τριες, εμπλέκοντάς τους στη διαδικασία της κριτικής σκέψεις και την ομαδική εργασία.
Η εκπαιδευτική μας κοινότητα στοχεύει στην αύξηση της συνοχής της μαθητικές κοινότητας, στην αλληλεγγύη και στην κουλτούρα συνεργασίας στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος.

Σχέδιο Δράσης: Βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής κοινότητας και του εκπαιδευτικού έργου

Print Friendly, PDF & Email