Την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας των σχολείων σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προβλέπονται 3 δωρεάν self τεστ για όλους τους μαθητές/μαθήτριες. Τα self τεστ θα πρέπει να διενεργηθούν την Δευτέρα 10/1/2022, την Τρίτη 11/1/2022 και την Παρασκευή 14/1/2022έως και 24 ώρες πριν τη έναρξη του σχολείου.
Προσοχή είναι υποχρεωμένοι όλοι οι μαθητές/μαθήτριες να διενεργούν self τεστ έστω και αν είναι εμβολιασμένοι.
Η δήλωση του τεστ θα πρέπει να καταχωρείται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr και να εκδίδεται η Σχολική Κάρτα για την covid-19.
Οι μαθητές/μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους την Σχολική Κάρτα σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική ή έντυπη). Μπορούν επίσης να την αποστείλουν και με e-mailστο σχολείο.
Οι μαθητές που δεν θα έχουν την Σχολική Κάρτα μαζί τους ή δεν την έχουν στείλει με e-mail δεν θα γίνονται δεκτοί στο σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία των σχολείων θα βρείτε εδώ

Print Friendly, PDF & Email