Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Το Γυμνάσιο και Γενικές Λυκειακές Τάξεις Βασιλικής βρίσκεται στη Βασιλική Λευκάδας στα vοτιοδυτικά, διοικητικά ανήκει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
Το σχολικό έτος 2021-2022 αριθμεί 95 μαθητές/τριες, 59 μαθητές/τριες φοιτούν στο Γυμνάσιο και 36 μαθητές/τριες στις Γενικές Λυκειακές Τάξεις, ενώ ορισμένοι μαθητές τριες είναι αλλοδαποί/ες. Στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές/τριες που διαμένουν στα νοτιοδυτικά του Νησιού σε δεκαπέντε χωριά. Το σχολείο μας είναι ένα περιφερειακό σχολείο όπου εργάζονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Το σχολικό έτος 2021 22 εργάζονταν 21 εκπαιδευτικοί. Το προσωπικό συνήθως κάθε σχολικό έτος ανανεώνεται μιας και η απόσταση από το κέντρο της πόλης είναι στα 38 χλμ, πράγμα που δυσκολεύει την καθημερινή μετακίνηση των εκπαιδευτικών από και προς την πόλη της Λευκάδας όπου συνήθως διαμένουν.
Κτηριακά το σχολείο αποτελείται από μια συστοιχία τριών κτηρίων, το κτήριο του Γυμνασίου (εκεί στεγάζεται επιπλέον το γραφείο των καθηγητών και το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών) το κτήριο που στεγάζει τη βιβλιοθήκη και το εργαστήριο πληροφορικής, και το κτήριο του Λυκείου που στεγάζει και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η διάταξη και η παλαιότητα των κτηρίων δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου. Μάλιστα μετά το 2015 η κτηριακή υποδομή χειροτέρεψε αφού το παλαιότερο κτήριο, του Γυμνασίου, κρίθηκε ακατάλληλο προς χρήση χωρίς να γίνουν επισκευές, κάτι το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Οι κτηριακές ανάγκες καλύφθηκαν με τη χρήση τριών λυόμενων αιθουσών διδασκαλίας και μιας λυόμενης αίθουσας για το γραφείο των καθηγητών ενώ το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών έπαψε να λειτουργεί. Οι προσθήκες αυτές μείωσαν σημαντικά τον ελεύθερο χώρο στο προαύλιο όπου και τοποθετήθηκαν δημιουργώντας και επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου. Επιπλέον στο σχολείο μας δεν υπάρχει χώρος άθλησης μιας και ο χώρος των γηπέδων βρίσκεται σε στάδιο ανακατασκευής και οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία
Υπάρχει μια θετική διάθεση από το σχολείο για επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες χωρίς ωστόσο η ανταπόκριση τους να είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Λόγω και της πανδημίας του covid-19 οι δια ζώσης επισκέψεις των γονέων δεν ήταν ιδιαίτερα συχνές.
Υπήρξε αλλαγή της στάσης των μαθητών απέναντι στα θέματα που δημιούργησαν τις εντάσεις, η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών/τριών μεταξύ τους καθώς και η προθυμία τους για συμμετοχή και συνεργασία, τόσο με τους αρμόδιους φορείς των υποστηρικτικών δομών όσο και τη σχολική κοινότητα, στις εκδηλώσεις που υλοποιήθηκαν.
Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά υπήρξε βελτίωση στις στις σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών αφού η δια ζώσης διδασκαλία δημιούργησε ευνοικότερο κλίμα.
Επίσης ενισχύθηκαν οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών.

Σημεία προς βελτίωση
Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν μπορούν να αξιοποιηθούν σε ετήσια βάση. Η παροχή κοινωνικής εργασίας μπορεί να αποκτήσει τακτικό χαρακτήρα και να αναπτυχθεί σταθερή συνεργασία με τον δήμο και άλλους τοπικούς φορείς. Οι επιμορφώσεις μπορούν να κοινοποιηθούν στους εκπαιδευτικούς που θα επανδρώσουν τη σχολική μονάδα τις επόμενες σχολικές χρονιές.
Η δημιουργία τμήματος Ένταξης θα βοηθούσε σημαντικά στη βελτίωση της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας.

————————————————————————-

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία
Καλή διοικητική λειτουργία του σχολείου χωρίς προβλήματα Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν και ενίσχυσαν τις σχέσεις του σχολείου με την τοπική κοινωνία. Παράδειγμα εθελοντικές δράσεις και συμμετοχή σε κοινωνικές-θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Σημεία προς βελτίωση
Η περαιτέρω πίεση των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων κτιρίων, ώστε να μην χρησιμοποιηθούν ακόμα μία χρονιά τα containers.
Λόγω της επιτυχίας της δραστηριότητάς των δράσεων που συμμετείχε μόνο η Β ́ Γυμνασίου προτείνεται να γίνει μια παρόμοια δραστηριότητα με τους μαθητές ολόκληρου του σχολείου. Θα μπορούσε επίσης να αναπτυχθεί επικοινωνία με αντιπροσώπους οργανώσεων όπως την ΕΝΑΛΕΙΑ ή το πρόγραμμα ΚΕΠΕΑ και WWF.

————————————————————————-

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Με δεδομένο ότι οι δράσεις στις οποίες συμμετείχαν οι συνάδελφοι του σχολείου είναι ευρέως επιστημονικού αλλά και χρονικού φάσματος, ανάλογα με το τι είδους ανάγκη ή έλλειψη ο καθένας έπρεπε να καλύψει, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις πολύ περισσότερο από ικανοποιητική.
Όλοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα πολύμηνα προγράμματα στα οποία συμμετείχαν και είχαμε και παρουσία σχεδόν όλων ανεξαιρέτως στις επιμορφώσεις που αφορούσαν στο σύνολο των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.

Σημεία προς βελτίωση
Ίσως θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες επιμορφωτικές κινήσεις προκειμένου να καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι την αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης στο πλαίσιο της εργασιακής καθημερινότητας σε έναν τόσο ευαίσθητο και με διαρκείς αλλαγές και προκλήσεις χώρο. Η επιμόρφωση δεν μπορεί να γίνεται χωρίς θυσίες εκ μέρους των εκπαιδευτικών, αλλά θα πρέπει να τονίζονται διαρκώς τα οφέλη από την όλη – χρονοβόρα και κοστοβόρα – διαδικασία, σε όλα τα επίπεδα (εκπαιδευτικού, σχέσεων με τη σχολική κοινότητα, απόδοσης και επίδοσης και του ιδίου και του σχολείου γενικότερα.
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε περισσότερα εθνικά αλλά και ευρωπαϊκά προγράμματα με την ενεργό συμμετοχή και των μαθητών/τριών.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις:

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή – φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις:

Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα

Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις:
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Βελτίωση της σχολικής μονάδας σε όλους τους τομείς.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι υγειονομικές συνθήκες της πανδημίας που διαμορφώθηκαν στη διάρκεια της χρονιάς δυσκόλεψαν τις δράσεις καθώς επίσης και τα σημαντικά προβλήματα υποδομών που υπάρχουν στο σχολείο. Επίσης η παράλληλη εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης του σεισμόπληκτου κτηρίου δυσκόλεψε σημαντικά την εκπαιδευτική διαδιαδικασία και τη λειτουργία του σχολείου. Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).
Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Print Friendly, PDF & Email