Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για τη λειτουργία του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ώστε να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους μαθητές.

Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ στεγάζεται σε ένα σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα και διαθέτει άριστη υποδομή και σύγχρονα εξοπλισμένα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, βιβλιοθήκη, Η/Υ κ.λπ.

Η εκπαίδευση και η εξάσκηση των μαθητών γίνεται στο επαγγελματικό τυροκομείο και εργαστήριο γαλακτοκομικών προϊόντων από έμπειρους διδάσκοντες.

-Το ποσοστό επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων είναι υψηλό.

-Διάρκεια φοίτησης τέσσερα εξάμηνα και ένα εξάμηνο πρακτική άσκηση.

-Δωρεάν φοίτηση, διαμονή και διατροφή.

-Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.

Οι εγγραφές γίνονται είτε μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού, στον κατάλογο των ΙΕΚ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε υποβάλλοντας αίτηση μέσω του gov.gr

Ειδικά οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ του τομέα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο Γ΄ εξάμηνο, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο ΔΙΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτουμε παρουσίαση με τις κυριότερες δραστηριότητες της Γαλακτοκομικής Σχολής.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την αφίσα του τμήματος και μια ενημερωτική παρουσίαση.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

Γεν. Δ/νση Μεταφοράς Γνώσης 
ΔΙΕΚ Ιωαννίνων – Γαλακτοκομική Σχολή 
Εθν. Αντίστασης 3, Κατσικάς 
452 21 Ιωάννινα
Τηλ. 2651092219
Print Friendly, PDF & Email