Το σχολείο μας ιδρύθηκε με το ΒΔ 90402 του 1963.

Σε αυτό φοιτούν οι μαθητές της νότιας Λευκάδας (πρώην Δήμος Απολλωνίων)

Αριθμεί περί τους 110-120 μαθητές, και 15-20 εκπαιδευτικούς.

Διαθέτει σύγχρονες υποδομές ικανές να υποστηρίξουν το σύγχρονο  Ψηφιακό Σχολείο.