Εδώ μπορείτε να βρείτε Υλικό σχετικά με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των μαθητών, και τους δρόμους που μπορούν να ακολουθήσουν τελειώνοντας το Γυμνάσιο και το Λύκειο αντίστοιχα.


 

Νέο!!! – Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων προσφέρει ένα εργαλείο «μετάφρασης» και συγκρισιμότητας των προσόντων και αποσκοπεί στο να αποτελέσει μία ευκαιρία για την προώθηση της κινητικότητας των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Πλοηγός – Βρες Πληροφορίες για Σπουδές στην Ελλάδα.

Ο ΠΛΟΗΓΟΣ είναι η Ελληνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στον Πλοηγό μπορείς να βρεις πληροφορίες για σπουδές στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τύπους εκπαίδευσης.

Επισκεφτείτε τον Ιστότοπο.

Σπουδές μετά το Γυμνάσιο...

Τι μπορεί να κάνει ένας/μία κάτοχος Απολυτηρίου Γυμνασίου;

Πηγή: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σπουδές μετά το Λύκειο...

Τι μπορεί να κάνει ένας/μία κάτοχος Απολυτηρίου Λυκείου;

Πηγή: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Βοηθήματα Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας