Δημιουργήσαμε αυτή τη σελίδα για τη συνεχή ενημέρωση των μαθητών/τριών, γονέων, κηδεμόνων και εκπαιδευτικών του Σχολείου μας, σχετικά με την επαναλειτουργία του Σχολείου, σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, αλλά και μέτρα προφύλαξης για τον κορωνοϊό.

Εγγραφείτε στα ηλεκτρονικά μαθήματα:

Συνεχής ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ: