Το σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του στις 08.20 με την πρωινή προσευχή και ολοκληρώνει την εργασία του στις 13.40, με το πέρας της 7ης διδακτικής ώρας.

clock

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις ώρες μαθημάτων και διαλειμμάτων:

1η ΩΡΑ: 08:20 – 09:05
1ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 09:05 – 09:15
2η ΩΡΑ: 09:15 – 09:55
2ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 09:55 – 10:05
3η ΩΡΑ: 10:05 – 10:50
3ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 10:50 – 10:55
4η ΩΡΑ: 10:55 – 11:35
4ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 11:35 – 11:40
5η ΩΡΑ: 11:40 – 12:20
5ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 12:20 – 12:25
6η ΩΡΑ: 12:25 – 13:05
6ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: 13:05 – 13:10
7η ΩΡΑ: 13:10 – 13:40