Από 30-04-2020 και ώρα 12:00 μέχρι 11-05-2020 και ώρα 12.00 για αποσπάσεις σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και μέχρι 07-05-2020 και ώρα 12.00 για αποσπάσεις σε φορείς του ΥΠΑΙΘ.