Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.