Εδώ θα βρείτε χρήσιμα έντυπα, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε στον Υπολογιστή σας και να τα χρησιμοποιήσετε ανάλογα με την περίσταση.

Θα φροντίσουμε να τα ανανεώνουμε και να τα εμπλουτίζουμε τακτικά, για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτησή σας.


1.Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών

Ατομικό Δελτίο Υγείας


2. Φοίτηση Μαθητών

(Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τη νομοθεσία φοίτησης των μαθητών εδώ)


3. Έντυπο για Σχολική Ιστοσελίδα

Συγκατάθεση Γονέα/Κηδεμόνα για ανάρτηση Φωτογραφιών και Βίντεο στην Ιστοσελίδα του Σχολείου


4. Έντυπα για περιπτώσεις απώλειας τίτλων σπουδών:

Δήλωση Απώλειας Απολυτηρίου

Δήλωση Απώλειας Βεβαίωσης Πρόσβασης


5. Έντυπα γενικής χρήσης:

Υπεύθυνη Δήλωση

Εξουσιοδότηση