Οι υπεύθυνοι τμημάτων για το Σχολικό Έτος 2021-2022:

Α΄ Γυμνασίου: Χειμώνα Αθανασία

Β΄ Γυμνασίου: Σκιαδά Αναστασία

Γ΄ Γυμνασίου: Νιτσιοπούλου Πολυξένη

Α΄ Λυκείου: Στρατοπούλου Ιωάννα

Β΄ Λυκείου: Σερίφη Ηλιάνα

Γ΄ Λυκείου: Ντουρούπη Αικατερίνη