Οι υπεύθυνοι τμημάτων για το Σχολικό Έτος 2020-2021:

Α΄ Γυμνασίου: Παπαδημητρίου Ξανθή

Β΄ Γυμνασίου: Σαββίδου Τατιανή

Γ΄ Γυμνασίου: Ψημμένος Βάϊος

Α΄ Λυκείου: Τζίμα Ελένη

Β΄ Λυκείου: Ντουρούπη Αικατερίνη

Γ΄ Λυκείου: Μαργέλης Γεώργιος