Το Σχολείο μας διαθέτει ολοκαίνουργιο Εργαστήριο Πληροφορικής με 10 σύγχρονους σταθμούς εργασίας και Server. Παρέχεται ευρυζωνική VDSL σύνδεση στο Διαδίκτυο για όλους τους υπολογιστές που υπάρχουν στο Σχολικό Συγκρότημα.


Επίσης πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με κατάλληλους πάγκους εργασίας και όλα τα απαραίτητα όργανα για πραγματοποίηση πειραμάτων. Επιπλέον υπάρχει Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο, Τηλεόραση και Βιντεοπροβολέας.


Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ η οποία είναι στη διάθεση τόσο των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Ήδη αριθμεί περίπου 3800 διαφορετικούς τίτλους καθώς επίσης και 3 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο., Ηχοσύστημα, Τηλεόραση και DVD/Video.


Ακόμη υπάρχει Αίθουσα ΓραΣεπ πλήρως εξοπλισμένη με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Τηλεόραση και DVD/Video.

Επίσης Αίθουσα Εξοπλισμένη με διαδραστικό σύστημα και φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας για την υποστήριξη όλων των μαθημάτων που διδάσκονται σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα για το Ψηφιακό Σχολείο.

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με βιντεοπροβολέα και ηχητικό εξοπλισμό για την υποστήριξη των εκδηλώσεων του Σχολείου.


Τέλος, υπάρχουν 2 γήπεδα, ένα Πετοσφαίρισης και ένα Καλαθοσφαίρισης σε εξωτερικό χώρο...

...και μεγάλο προαύλιο μπροστά από το κτήριο του Σχολείου.