Ύστερα από αυτοψία που διενήργησε οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας και με την σύμφωνη γνώμη των Κτιριακών Υποδομών που είχαν διενεργήσει αυτοψία στο κτίριο που στεγάζεται το Λύκειο Βασιλικής αποφασίζουμε:

Την επανέναρξη της λειτουργίας των Λυκειακών Τάξεων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βασιλικής του Δήμου Λευκάδας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Print Friendly, PDF & Email