Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο σχολείο

Σχολικό Έτος 2017 – 2018

Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας – Φραγκούλη Χρυσούλα (ΠΕ 11 – Φυσικής Αγωγής)

ΠΕ 01 – Κατηφόρη Ελένη (Θεολόγος)

ΠΕ 01 – Ψαρράς Ιωάννης (Θεολόγος)

ΠΕ 02 – Ντουρούπη Αικατερίνη (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Φίλιππα Μαρία (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Τσιλεμάνη Μαρία(Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Τζημάκας Ράλλης (Φιλόλογος)

ΠΕ 03 – Περδικάρης Ανδρέας (Μαθηματικός)

ΠΕ 03 – Ψημμένος Βάϊος (Μαθηματικός)

ΠΕ 04.01 – Σπηλιάς Σπυρίδων Νικόλαος (Φυσικός)

ΠΕ 04.04 – Λάζαρης Δημήτριος (Βιολόγος)

ΠΕ 05 – Παπαθανασίου Δέσποινα (Γαλλικής)

ΠΕ 06 – Γράψα Άννα Χρυσούλα (Αγγλικής)

ΠΕ 07 – Μπίζου Κωνσταντίνα (Γερμανικής)

ΠΕ 08 – Δουζενάκη Αναστασία (Καλλιτεχνικών)

ΠΕ 09 – Μαργέλης Γεώργιος (Οικονομολόγος)

ΠΕ 11 – Ματσκαλίδης Περικλής (Φυσικής Αγωγής)

ΠΕ 16 – Καζολή Αθανασία (Μουσικός)

ΠΕ 17.04 – Γκαζής Δημήτριος (Τεχνολόγος)

ΠΕ 19 – Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής ΑΕΙ)


Σχολικό Έτος 2016 – 2017

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας – Μήτσουρας Αθανάσιος (ΠΕ 16 – Μουσικός)

ΠΕ 01 – Σαββίδου Τατιανή (Θεολόγος)

ΠΕ 02 – Μούλια Θάλεια (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Ντουρούπη Αικατερίνη (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Φίλιππα Μαρία (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Σκλαβάκη Φανή (Φιλόλογος)

ΠΕ 03 – Κολιός Βασίλειος (Μαθηματικός)

ΠΕ 04 – Σπηλιάς Σπυρίδων Νικόλαος (Φυσικός)

ΠΕ 04 – Σταυροθανασοπούλου Παναγιώτα (Χημικός)

ΠΕ 05 – Πλουμιστάκη Καλλιόπη (Γαλλικής)

ΠΕ 06 – Θεοδοσιάδου Ελισάβετ (Αγγλικής)

ΠΕ 07 – Πανταζή Ζωή (Γερμανικής)

ΠΕ 08 – Δουζενάκη Αναστασία (Καλλιτεχνικών)

ΠΕ 09 – Μαργέλης Γεώργιος (Οικονομολόγος)

ΠΕ 11 – Ματσκαλίδης Περικλής (Φυσικής Αγωγής)

ΠΕ 17 – Γκαζής Δημήτριος (Τεχνολόγος)

ΠΕ 19 – Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής ΑΕΙ)


Σχολικό Έτος 2015 – 2016

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας – Μήτσουρας Αθανάσιος (ΠΕ 16 – Μουσικός)

ΠΕ 01 – Ψαρράς Ιωάννης (Θεολόγος)

ΠΕ 02 – Ντουρούπη Αικατερίνη (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Φίλιππα Μαρία (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Μούλια Θάλεια (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Στύλογλου Αικατερίνη (Φιλόλογος)

ΠΕ 03 – Μητσιάδη Δέσποινα (Μαθηματικός)

ΠΕ 03 – Μπούσδρα Σωτηρία (Μαθηματικός)

ΠΕ 04 – Σπηλιάς Σπυρίδων Νικόλαος (Φυσικός)

ΠΕ 04 – Λάζαρης Δημήτριος (Βιολόγος)

ΠΕ 05 – Πλουμιστάκη Καλλιόπη (Γαλλικής)

ΠΕ 06 – Θεοδοσιάδου Ελισάβετ (Αγγλικής)

ΠΕ 07 – Πανταζή Ζωή (Γερμανικής)

ΠΕ 08 – Δουζενάκη Αναστασία (Καλλιτεχνικών)

ΠΕ 09 – Μαργέλης Γεώργιος (Οικονομολόγος)

ΠΕ 11 – Ματσκαλίδης Περικλής (Φυσικής Αγωγής)

ΠΕ 12 – Μικρώνης Ξενοφών (Ηλεκτρονικός Μηχανικός)

ΠΕ 15 – Σολδάτου Ουρανία (Οικιακής Οικονομίας)

ΠΕ 19 – Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής ΑΕΙ)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπολογιστών: Παπαγεωργίου Νικόλαος (ΠΕ19)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών: Σπηλιάς Σπυρίδων Νικόλαος (ΠΕ04)


Σχολικό Έτος 2014 – 2015

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας – Μήτσουρας Αθανάσιος (ΠΕ 16 – Μουσικός)

ΠΕ 01 – Κατηφόρη Ελένη (Θεολόγος)

ΠΕ 02 – Ντουρούπη Αικατερίνη (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Φίλιππα Μαρία (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Μούλια Θάλεια (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Κατωπόδη Δήμητρα (Φιλόλογος)

ΠΕ 03 – Ψαρουδάκης Εμμανουήλ (Μαθηματικός)

ΠΕ 03 – Μητσιάδη Δέσποινα (Μαθηματικός)

ΠΕ 04 – Τουτουτζόγλου Χρυσόστομος (Φυσικός)

ΠΕ 04 – Καμπερίδης Δημήτριος (Φυσικός)

ΠΕ 05 – Παπαθανασίου Δέσποινα (Γαλλικής)

ΠΕ 06 – Γράψα Χρυσούλα Άννα (Αγγλικής)

ΠΕ 06 – Θεοδοσιάδου Ελισάβετ (Αγγλικής)

ΠΕ 07 – Πλασκασοβίτη Αμαλία (Γερμανικής)

ΠΕ 08 – Δουζενάκη Αναστασία (Καλλιτεχνικών)

ΠΕ 09 – Μαργέλης Γεώργιος (Οικονομολόγος)

ΠΕ 11 – Ματσκαλίδης Περικλής (Φυσικής Αγωγής)

ΠΕ 12 – Λάζαρη Ιωάννα (Αρχιτέκτων Μηχανικός)

ΠΕ 19 – Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής ΑΕΙ)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπολογιστών: Παπαγεωργίου Νικόλαος (ΠΕ19)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών: Καμπερίδης Δημήτριος (ΠΕ04)

Υπεύθυνοι Σχολικής Βιβλιοθήκης ΕΠΕΑΕΚ: Λάζαρη Ιωάννα (ΠΕ12)


Σχολικό Έτος 2013 – 2014

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας – Μήτσουρας Αθανάσιος (ΠΕ 16 – Μουσικός)

ΠΕ 01 – Εξαπηχίδου Παναγιώτα (Θεολόγος)

ΠΕ 02 – Ντουρούπη Αικατερίνη (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Φίλιππα Μαρία (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Μούλια Θάλεια (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Κατωπόδη Δήμητρα (Φιλόλογος)

ΠΕ 03 – Τζίμας Θωμάς (Μαθηματικός)

ΠΕ 03 – Καλού Μαριέτα (Μαθηματικός)

ΠΕ 04 – Τουτουτζόγλου Χρυσόστομος (Φυσικός)

ΠΕ 04 – Σούνδια Φωτεινή (Χημικός)

ΠΕ 05 – Παπαθανασίου Δέσποινα (Γαλλικής)

ΠΕ 06 – Γράψα Χρυσούλα Άννα (Αγγλικής)

ΠΕ 06 – Ιγνατίου Τζέιν (Αγγλικής)

ΠΕ 07 – Πλασκασοβίτη Αμαλία (Γερμανικής)

ΠΕ 08 – Αργυράκη Μαργαρίτα (Καλλιτεχνικών)

ΠΕ 09 – Μαργέλης Γεώργιος (Οικονομολόγος)

ΠΕ 11 – Ματσκαλίδης Περικλής (Φυσικής Αγωγής)

ΠΕ 12 – Λάζαρη Ιωάννα (Αρχιτέκτων Μηχανικός)

ΠΕ 15 – Βενέτη Βικτώρια (Οικιακής Οικονομίας)

ΠΕ 19 – Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής ΑΕΙ)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπολογιστών: Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής ΠΕ19)

Υπεύθυνη Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών: Σούνδια Φωτεινή (Χημικός)

Υπεύθυνοι Σχολικής Βιβλιοθήκης ΕΠΕΑΕΚ: Γράψα Χρυσούλα Άννα, Λάζαρη Ιωάννα, Πλασκασοβίτη Αμαλία


Σχολικό Έτος 2012 – 2013

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας – Μήτσουρας Αθανάσιος (ΠΕ 16 – Μουσικός)

ΠΕ 01 – Μαντέλας Νικόλαος (Θεολόγος)

ΠΕ 02 – Ντουρούπη Αικατερίνη (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Φίλιππα Μαρία (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Μούλια Θάλεια (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Καγκελάρης Βασίλειος (Φιλόλογος)

ΠΕ 03 – Αλαμπουρτζίδου Χριστίνα (Μαθηματικός)

ΠΕ 03 – Βρέκος Δημήτριος (Μαθηματικός)

ΠΕ 04 – Καμπερίδης Δημήτριος (Φυσικός)

ΠΕ 04 – Σούνδια Φωτεινή (Χημικός)

ΠΕ 05 – Πλιάκα Κωνσταντίνα (Γαλλικής)

ΠΕ 06 – Γκολοβράντζα Αντωνία (Αγγλικής)

ΠΕ 06 – Ιγνατίου Τζέιν (Αγγλικής)

ΠΕ 07 – Πανταζή Ζωή (Γερμανικής)

ΠΕ 08 – Δουζενάκη Αναστασία (Καλλιτεχνικών)

ΠΕ 09 – Μαργέλης Γεώργιος (Οικονομολόγος)

ΠΕ 11 – Ματσκαλίδης Περικλής (Φυσικής Αγωγής)

ΠΕ 15 – Σολδάτου Ουρανία (Οικιακής Οικονομίας)

ΠΕ 17 – Γκαζής Δημήτριος (Τεχνολόγος)

ΠΕ 19 – Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής ΑΕΙ)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπολογιστών: Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής ΠΕ19)

Υπεύθυνη Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών: Σούνδια Φωτεινή (Χημικός)


Σχολικό Έτος 2011 – 2012

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας – Μήτσουρας Αθανάσιος (ΠΕ 16 – Μουσικός)

ΠΕ 01 – Σπυρόπουλος Νικόλαος (Θεολόγος)

ΠΕ 02 – Πρέντζα Παρασκευή (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Ντουρούπη Αικατερίνη (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Φίλιππα Μαρία (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Μούλια Θάλεια (Φιλόλογος)

ΠΕ 03 – Βλάχος Σπυρίδων (Μαθηματικός)

ΠΕ 03 – Βρέκος Δημήτριος (Μαθηματικός)

ΠΕ 04 – Κίτσου Ασπασία (Φυσικός)

ΠΕ 04 – Σούνδια Φωτεινή (Χημικός)

ΠΕ 05 – Παπαθανασίου Δέσποινα (Γαλλικής)

ΠΕ 06 – Γκολοβράντζα Αντωνία (Αγγλικής)

ΠΕ 06 – Ιγνατίου Τζέιν (Αγγλικής)

ΠΕ 07 – Μπουτκάρη Ολυμπία (Γερμανικής)

ΠΕ 08 – Δουζενάκη Αναστασία (Καλλιτεχνικών)

ΠΕ 09 – Μαργέλης Γεώργιος (Οικονομολόγος)

ΠΕ 11 – Ματσκαλίδης Περικλής (Φυσικής Αγωγής)

ΠΕ 12 – Ντεμογιάννη Σταυρούλα (Τοπογράφος Μηχανικός)

ΠΕ 15 – Πάπαλου Νικολέτα (Οικιακής Οικονομίας)

ΠΕ 16 – Καζολή Αθανασία (Μουσικής)

ΠΕ 19 – Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής ΑΕΙ)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπολογιστών: Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής ΠΕ19)

Υπεύθυνη Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών: Σούνδια Φωτεινή (Χημικός)


Σχολικό Έτος 2010 – 2011

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Μήτσουρας Αθανάσιος (ΠΕ 16 – Μουσικός)

ΠΕ 01 – Λεοντάρη Μαρία (Θεολόγος)

ΠΕ 02 – Κατωπόδη Δήμητρα (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Ντουρούπη Αικατερίνη (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Φίλιππα Μαρία (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – πατήρ Ιωάννης Ζέρμας (Φιλόλογος)

ΠΕ 03 – Βλάχος Σπυρίδων (Μαθηματικός)

ΠΕ 03 – Βρέκος Δημήτριος (Μαθηματικός)

ΠΕ 04 – Νικολάου Γρηγόριος (Φυσικός)

ΠΕ 04 – Σούνδια Φωτεινή (Χημικός)

ΠΕ 04 – Ραυτόπουλος Αναστάσιος (Βιολόγος)

ΠΕ 05 – Φελούκα Βασιλική (Γαλλικής)

ΠΕ 06 – Γκολοβράντζα Αντωνία (Αγγλικής)

ΠΕ 06 – Ιγνατίου Τζέιν (Αγγλικής)

ΠΕ 07 – Μπίζου Κωνσταντίνα (Γερμανικής)

ΠΕ 34 – Αρματά Νικολέτα (Ιταλικής)

ΠΕ 08 – Δουζενάκη Αναστασία (Καλλιτεχνικών)

ΠΕ 09 – Μαργέλης Γεώργιος (Οικονομολόγος)

ΠΕ 11 – Ματσκαλίδης Περικλής (Φυσικής Αγωγής)

ΠΕ 12 – Γκαζής Δημήτριος (Τεχνολογίας)

ΠΕ 19 – Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής ΠΕ 19)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπολογιστών: Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής ΠΕ19)

Υπεύθυνη Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών: Σούνδια Φωτεινή (Χημικός)

Υπεύθυνος ΓραΣεπ: Ιωακειμίδης Γεώργιος (Φυσικής Αγωγής)

Υπεύθυνη Σχολικής Βιβλιοθήκης: Πολίτη Ειρήνη-Ουρανία (Αγγλικής)


Σχολικό Έτος 2009 – 2010

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας – Μήτσουρας Αθανάσιος (ΠΕ 16 – Μουσικός)

ΠΕ 01 – Παπαλαμπρόπουλος Δημήτριος (Θεολόγος)

ΠΕ 02 – Κατωπόδη Δήμητρα (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Μούλια Θάλεια (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Ντουρούπη Αικατερίνη (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Φίλιππα Μαρία (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Χατζάρα Παναγιώτα(Φιλόλογος)

ΠΕ 03 – Βλάχος Σπυρίδων (Μαθηματικός)

ΠΕ 03 – Βρέκος Δημήτριος (Μαθηματικός)

ΠΕ 04 – Τσιπλικώφ Μαρία (Φυσικός)

ΠΕ 04 – Σούνδια Φωτεινή (Χημικός)

ΠΕ 04 – Καλαϊτζής Θεόδωρος (Βιολόγος)

ΠΕ 34 – Αρματά Νικολέτα (Ιταλικής)

ΠΕ 05 – Φελούκα Βασιλική (Γαλλικής)

ΠΕ 06 – Γκολοβράντζα Αντωνία (Αγγλικής)

ΠΕ 06 – Πολίτη Ειρήνη Ουρανία (Αγγλικής)

ΠΕ 07 – Μπίζου Κωνσταντίνα (Γερμανικής)

ΠΕ 08 – Δουζενάκη Αναστασία (Καλλιτεχνικών)

ΠΕ 09 – Μαργέλης Γεώργιος (Οικονομολόγος)

ΠΕ 11 – Ιωακειμίδης Γεώργιος (Φυσικής Αγωγής)

ΠΕ 11 – Ματσκαλίδης Περικλής (Φυσικής Αγωγής)

ΠΕ 12 – Μικρώνης Ξενοφών (Τεχνολογίας)

ΠΕ 19 – Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής)

Υπεύθυνος ΓραΣεπ: Ματσκαλίδης Περικλής

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπολογιστών: Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής ΠΕ19)


Σχολικό Έτος 2008 – 2009

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας – Μήτσουρας Αθανάσιος (ΠΕ 16 – Μουσικός)

ΠΕ 01 – Τσιλιμπώκος Κωνσταντίνος (Θεολόγος)

ΠΕ 02 – Κατωπόδη Δήμητρα (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Μούλια Θάλεια (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Ντουρούπη Αικατερίνη (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Σιάρκου Μαρία (Φιλόλογος)

ΠΕ 03 – Τζεφρώνης Ζώης (Μαθηματικός)

ΠΕ 03 – Βρέκος Δημήτριος (Μαθηματικός)

ΠΕ 04 – Σπηλιάς Σπυρίδων (Φυσικός)

ΠΕ 04 – Βαγενά Γεωργία (Χημικός)

ΠΕ 04 – Καλαϊτζής Θεόδωρος (Βιολόγος)

ΠΕ 05 – Φελούκα Βασιλική (Γαλλικών)

ΠΕ 05 – Ψύλλα Μαρία (Γαλλικών)

ΠΕ 06 – Γκολοβράντζα Αντωνία (Αγγλικών)

ΠΕ 06 – Πολίτη Ειρήνη Ουρανία (Αγγλικών)

ΠΕ 07 – Μπίζου Κωνσταντίνα (Γερμανικών)

ΠΕ 08 – Αργυράκη Μαργαρίτα (Καλλιτεχνικών)

ΠΕ 09 – Μαργέλης Γεώργιος (Οικονομολόγος)

ΠΕ 11 – Ματσκαλίδης Περικλής (Φυσικής Αγωγής)

ΠΕ 19 – Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής)

Υπεύθυνος ΓραΣεπ: Παπαδόπουλος Σωκράτης

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπολογιστών: Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής ΠΕ19)


Σχολικό Έτος 2007 – 2008

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας – Μήτσουρας Αθανάσιος (ΠΕ 16 – Μουσικός)

ΠΕ 01 – Κακάτσιος Χρήστος (Θεολόγος)

ΠΕ 02 – Φίλιππα Μαρία (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Μούλια Θάλεια (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Νικολαϊδου Ελένη (Φιλόλογος)

ΠΕ 02 – Παπαγεωργίου Φοίβη (Φιλόλογος)

ΠΕ 03 – Τζεφρώνης Ζώης (Μαθηματικός)

ΠΕ 03 – Λογοθέτης Επαμεινώντας (Μαθηματικός)

ΠΕ 04 – Γουρζής Ευστάθιος (Φυσικός)

ΠΕ 04 – Χαδουλίτσης Ιωάννης (Χημικός)

ΠΕ 05 – Πλιάκα Κωνσταντίνα (Γαλλικών)

ΠΕ 06 – Μπαζίνα Αγγελική (Αγγλικών)

ΠΕ 06 – Κοντογεώργου Ιωάννα (Αγγλικών)

ΠΕ 07 – Μπίζου Κωνσταντίνα (Γερμανικών)

ΠΕ 09 – Μαργέλης Γεώργιος (Οικονομολόγος)

ΠΕ 11 – Ματσκαλίδης Περικλής (Φυσικής Αγωγής)

ΠΕ 17 – Γκαζής Δημήτριος (Τεχνολόγος)

ΠΕ 19 – Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπολογιστών: Παπαγεωργίου Νικόλαος (Πληροφορικής ΠΕ19)